Palvelut

Tarjoamme laajan valikoiman arkeologisia palveluita joustavasti, tehokkaasti ja ammattitaidolla. Palveluihimme kuuluvat arkeologiset inventoinnit, kaivaukset, valvonnat ja selvitykset.

Arkeologiset inventoinnit 

Arkeologiset inventoinnit ovat olennainen osa alueiden kehityshankkeita ja rakentamista. Me Aleksandrialla toteutamme kattavia ja systemaattisia inventointeja, jotka auttavat tunnistamaan ja dokumentoimaan alueen tunnetut ja uudet arkeologiset kohteet. Tyypillisiä kohteita ovat kaavoitukseen, liikenneväyliin ja johtolinjoihin liittyvät maankäyttöhankkeet. Työssä kohteet rajataan ja niiden vaikutus maankäyttöön arvioidaan.

 Tarkkuusinventoinnit 

Arkeologinen tarkkuusinventointi on yksityiskohtaista maastossa rajatulla alueella tehtävää arkeologisten kohteiden ja löytöjen etsintää ja dokumentointia. Tämä on tärkeä osa tutkimusta ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, ja se auttaa varmistamaan, että arvokkaat arkeologiset kohteet ja löydöt tulevat asianmukaisesti dokumentoiduiksi ja suojelluiksi. 

Koekaivaukset 

Koekaivauksessa kaivetaan pieniä, rajattuja alueita valikoiduista kohdista, jotta voidaan tunnistaa ja rajata muinaisjäännökset sekä arvioida niiden suojelutarve. Kaivausten tulokset auttavat ymmärtämään alueen historiaa ja kulttuuriperintöä sekä tekemään päätöksiä jatkotoimenpiteistä, kuten täysimittaisista kaivauksista tai suojelutoimenpiteistä. Koekaivauksia suoritetaan usein ennen rakennushankkeiden aloittamista tai muuta maankäytön muutosta. 

Pelastuskaivaukset

Pelastuskaivaus toteutetaan tilanteissa, joissa arkeologinen kohde tai alue on vaarassa esimerkiksi rakennushankkeen tai maankäytön muutoksen vuoksi. Kaivauksen laajuus määräytyy tilanteen ja kohteen mukaan, ja tavoitteena on saada selville ja tallentaa mahdollisimman paljon tietoa kohteen historiasta, merkityksestä ja arkeologisesta kontekstista. Tämä mahdollistaa arkeologisen tiedon ja aineiston säilyttämisen ja hyödyntämisen tuleville sukupolville. Pelastuskaivauksen jälkeen muinaisjäännöksen suojelu voidaan purkaa ja alue vapautuu esimerkiksi rakentamiselle.

Tutkimuskaivaukset 

Tutkimuskaivauksessa kohde on valittu tieteellisin perustein esimerkiksi tutkimushankkeessa määriteltyjen erityisten kysymysten selvittämiseksi. Me Aleksandriassa toteutamme tutkimuskaivaukset usein yleisökaivauksina, joihin menneisyydestä kiinnostuneet harrastajat ja paikalliset asukkaat voivat osallistua. 

Arkeologiset valvonnat 

Toimenpide, jossa arkeologi seuraa ja valvoo maankäyttöhankkeen kaivaustöitä varmistaakseen, ettei arvokasta arkeologista aineistoa vahingoiteta. Ammattitaitoinen tiimimme varmistaa, että arkeologisia kohteita kunnioitetaan ja suojataan rakentamisen aikana tarpeen mukaan.

Muinaisjäännösselvitykset ja riskienhallinta 

Tarjoamme kattavia kaava-hankkeisiin liittyviä selvityksiä ja riskienhallintapalveluita, jotka auttavat varmistamaan, että arkeologiset arvot otetaan huomioon kehityshankkeissa. Selvitykset auttavat arvioimaan kohteen maankäytön mahdollisuuksia ja vaikutuksia kulttuuriympäristöön.


Ota yhteyttä

Arkeologitoimisto Aleksandrian kanssa voitte olla varmoja siitä, että arkeologiset tutkimukset suoritetaan ammattitaidolla, luotettavasti ja aikataulussa. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan siitä, miten voimme auttaa juuri teidän tarpeissanne parhaiten.